Sunday, 27 March 2016


"Mannen på torget"

Kriget är slut och mannen väntar på förändring.

No comments:

Post a Comment