Tuesday, 1 September 2015


"Förbrukad närvaro"

Viktiga ägodelar spridna i små hörn av en medmänniskas liv. Dess syfte och sammanhanget har försvunnit men man antar fortfarande att de åtminstone har någon viktig användning. Tillsammans sjunger de en ljudlös sång om en samtid de blivit intrasslade i.

Blandade tekniker på träskiva.

No comments:

Post a Comment